_41709692_imampraying416.jpg

ماه مبارک رمضان نزدیک شد. در این ماه خودتان را تقویت کنید به قوت های روحانی.

ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است و یک کار مهمش که مائده غیبی و آسمانی ست قرآن است.

شما دعوت شده اید به مهمانی خدا و مهمان خدا هستید.

این ضیافت الهی انسان را منقلب باید بکند از این جهت حیوانی به آن جهت واقعی انسانی.

اگر راهمان بدهند در این ضیافت الله و مستعد شده باشیم که وارد بشویم در آن،

امید است که انشاءلله یک هدایتی شامل حالمان بشود.

اینقدر دست و پا نزنید اینطرف و آنطرف بروید،

شما خدا را می خواهید

بروید دنبال همان که می خواهید.

در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماه ها و دنبال این باشیم که انشاءلله لیلة القدر را دریابیم.

سلام هی حتی مطلع الفجر...

ما بندگان ضعیف هستیم

ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم

ما هیچیم و هرچه هست تویی

ما اگر چنانچه خلاف می کنیم نادانیم

تو برما ببخش

تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوریکه با رضای تو وارد بشویم در آن.

خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد شویم.

امام خمینی (ره)

/ 0 نظر / 24 بازدید