اعتکاف..

ای فرزند آدم ...

هرکه دل به دوستی کسی بندد سخنش را راست ميداند و تأييد می کند،

هرکه از دوستی کسی خوشنود باشد از کارهای او خوشنود می گردد،

هرکه به دوستی کسی اعتماد کند به او اعتماد می کند،

هرکه به دوستی کسی مشتاق باشد در حرکت به سوی او سستی نمی کند.

پس چرا...؟

            چرا...؟

                  چرا...؟

etekaf-8.jpg

پس چگونه کتابم را زير پا می نهی و دنيا را بر سر خويش می گذاری؟

چگونه خانه خود را برافراشته ای اما خانه مرا فرو ميريزی؟

چگونه به خانه خود دل می بندی اما از خانه من می گريزی؟

مساجد، خانه های من در زمين هستند،

آيا می شود کسی به ديدنم بيايد و در خانه ام قدم گذارد

اما از او پذيرايی نکنم و مهمان خود را گرامی ندارم؟

etekaf-1.jpg 

ای فرزند آدم...

به عبادتم روی آور تا دلت را از خودم پر کنم

و جانت را از سرخوشی همراهی ام آکنده سازم

و مشکلات تو را بر طرف نمايم و روزی تو را مهيا گردانم.

نام مرا در زبان آور و مرا ياد کن تا من نيز به ياد تو باشم.

اگر مرا پنهانی ياد کنی تو را پنهانی ياد می کنم

و اگر نامم را آشکارا ودر حضور همگان بر زبان آوری 

در جمعی گرامی تر از جمع آدميان از تو ياد می کنم.

 etekaf-14.jpg

ياد مرا پيش آدميان فرياد کن تا نام تو را پيش فرشتگان خويش برآورم

که چون در عبادت من بر ميخيزی به فرشتگان خود می گويم:

بنگريد بنده ام چگونه از ديگران گسسته و به من پيوسته

و رشته مهر و الفت به ذکر من بسته است.

شاهد باشيد که او را آمرزيده ام و او را برای خويش برگزيده ام.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید